Publikacje
Jestem współautorem komentarza Podatki 2004 (Meritum), wyd. Wolters Kluwer oraz autorem i współautorem wielu artykułów publikowanych w prasie specjalistycznej („Jurysdykcja Podatkowa", „Monitor Podatkowy", „Przegląd Podatkowy") oraz w dziennikach („Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna").

Lista publikacji (lata 1995-2008)

 • Opodatkowanie niektórych świadczeń pracowniczych - problemy praktyczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Przegląd Podatkowy nr 4/2008;
 • Jak ustalić obowiązek podatkowy po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?, Jurysdykcja Podatkowa nr 2/2007;
 • Jak są opodatkowane usługi badań klinicznych. Zmiana klasyfikacji nie wpłynęła na rozliczenie VAT, Rzeczpospolita (Dobra Firma) z 15 lutego 2007 r.;

 • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najważniejsze zmiany), Przegląd Podatkowy nr 12/2006, (współautor);

 • Rezydencja podatkowa - praktyczne aspekty, Przegląd Podatkowy nr 8/2006;

 • Czy nowelizacja jest zgodna z konstytucją? Wprowadzenie 50-proc. stawki podatku jutro w Trybunale Konstytucyjnym, Gazeta Prawna z 2 lutego 2005 r., s. 7 (współautor);

 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych ze źródeł polskich i zagranicznych, Przegląd Podatkowy nr 4/2005, (współautor);

 • Przychody z działalności wykonywanej osobiście, Przegląd Podatkowy nr 7/2004, (współautor);

 • Opodatkowanie dochodów z giełdy, Przegląd Podatkowy nr 3/2004, (współautor);

 • Opodatkowanie osób fizycznych w 2004 roku. Jeszcze o sprzedaży akcji (udziałów) nabytych w zamian za przedsiębiorstwo, Przegląd Podatkowy nr 1/2004, (współautor);

 • Opodatkowanie przychodów osiąganych przez Polaków pracujących za granicą. Metoda kredytu podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 8/2003, (współautor);

 • Opodatkowanie przychodów osiąganych przez Polaków pracujących za granicą. Metoda wyłączenia, Przegląd Podatkowy nr 7/2003, (współautor);

 • Nowe zasady obliczania zaliczek na podatek, Przegląd Podatkowy nr 3/2003, (współautor);

 • Jeszcze o kontraktach menedżerskich, Przegląd Podatkowy nr 2/2003, (współautor);

 • Opodatkowanie osób fizycznych, Przegląd Podatkowy nr 1/2003, (współautor);

 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych - aspekty praktyczne, Przegląd Podatkowy nr 1/2002, (współautor);

 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych w 2002 roku, Przegląd Podatkowy nr 12/2001, (współautor);

 • Akcje promocyjno-reklamowe - problemy podatkowe, Przegląd Podatkowy nr 11/2001, (współautor);

 • Gwarantuję, że nie stracisz. Pracownicze plany opcji na akcje, Rzeczpospolita nr 98/2001, (współautor);

 • Stypendia - czy na pewno nowa ulga podatkowa, Przegląd Podatkowy nr 6/1998, (współautor);

 • Renty cywilnoprawne - najczęstsze wątpliwości, Monitor Podatkowy nr 4/1998, (współautor);

 • Niektóre praktyczne problemy ustawy o doradztwie podatkowym - spór o zasady, Monitor Podatkowy nr 4/1997;

 • Ulgi inwestycyjne na terenach objętych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, Monitor Podatkowy nr 8/1995.
(c) Taudul Doradztwo Podatkowe