Zakres usług
Moje usługi kierowane są przede wszystkim do:
 • członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej,
 • wspólników spółek osobowych i kapitałowych,
 • osób zagranicznych świadczących usługi (wykonujących pracę) w Polsce,
 • Polaków świadczących usługi (wykonujących pracę) za granicą,
 • osób uzyskujących przychody z wykonywania wolnych zawodów.

Zakres mojej działalności obejmuje w szczególności następujące usługi:

 • optymalizacja podatkowa dla członków zarządów i kadry menedżerskiej,
 • optymalizacja podatkowa dla osób o bardzo wysokich dochodach, w tym międzynarodowa optymalizacja podatkowa,
 • optymalizacja struktury zatrudnienia cudzoziemców,
 • optymalizacja podatkowa dla polskich pracowników oddelegowanych za granicę,
 • przygotowywanie i wdrożenie pracowniczych planów akcyjnych,
 • optymalizacja opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych,
 • planowanie podatkowe dla osób planujących zmianę rezydencji podatkowej,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi (urzędy i izby skarbowe, Ministerstwo Finansów),
 • doradztwo dotyczące obowiązków podatnika i pracodawcy,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz rocznych zeznań podatkowych,
 • nadzór i koordynacja rozliczeń podatkowych w kraju oddelegowującym i w kraju oddelegowania,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych poszczególnych składników wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych.
(c) Taudul Doradztwo Podatkowe